Nr: 96 din: 30 04 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea implementării proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 126924