Nr: 95 din: 30 04 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

pentru revocarea HCL nr. 49/8.10.2019 si HCL nr. 60/11.12.2019 privind modificarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Podu Turcului