Nr: 92 din: 30 04 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

pentru aprobarea cotiației anuale -2020 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB