Nr: 93 din: 30 04 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea cotizatiel anuale pentru anul 2020, la patrimoniul ,,Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara pentru Salubrizare Bacau"