Nr: 91 din: 30 04 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind completarea H.C.L. nr. 47/30.09.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al Comunei Podu Turcului, judetul Bacau, revizuit conform O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ