Nr: 79 din: 31 01 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

pentru revocarea HCL nr.14/28.02.2019 privind aprobarea vânzării a două imobile, cu numerele cadastrale 62162 și 62163, propietatea privată a Comunei Podu Turcului, prin negociere directă