Nr: 80 din: 31 01 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020 conform planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județulBacău” aprobat prin HCL nr.60/28.12.2018