Nr: 78 din: 31 01 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind însușirea Raportului de follow - up 1411/07.11.2019 încheiat în urma acțiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizia nr.60/29.11.2016