Nr: 77 din: 31 01 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind mandatarea Primarului Comunei Podu Turcului, de a realiza și ăntocmi Raportul de Evaluare a performanțelor individuale ale Secretarului Comunei Podu Turcului, pentru activitatea desfășurată în anul 2019