Nr: 24 din: 31 05 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind prelungirea Contractului de dare în administrare cu titlu gratuit nr.2040/4575/01.04.2019 a spațiului în suprafață de 28,03 m.p., din imobilul tip construcție situat în sat Podu Turcului, str. Nicolae Bălcescu nr. 23, comuna Podu Turcului, jud. Bacău în care funcționează Biroul de Relații cu Publicul - unitate teritorială în subordinea OCPI Bacău