Nr: 25 din: 31 05 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind instituirea unui drept legal de uz și servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., pe drumurile comunale aparținând domeniului public al Comunei Podu Turcului, jud. Bacău, pentru lucrările de „EXTINDERE CONDUCTĂ GAZE NATURALE ȘI REALIZARE BRANȘAMENTE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ” și acordarea avizului favorabil al administratorului drumurilor comunale