Nr: 23 din: 31 05 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind completarea Inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al comunei Podu Turcului