Nr: 16 din: 21 04 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind înfăptuirea unui drept legal de uz și servitute în favoarea SC DELGAZ GRID SA, pe drumurile aparținând domeniului public al Comunei Podu Turcului, jud. Bacău, pentru lucrările de „EXTINDERE CONDUCTĂ GAZE NATURALE ȘI REALIZARE BRANȘAMENTE GAZE NATURALE PRESUINE REDUSĂ” și acordarea avizului favorabil al administratorului drumurilor comunale