Nr: 17 din: 21 04 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind înființarea Serviciului de iluminat public al comunei Podu Turcului, aprobarea Studiului de oportunitate, a Regulamentului de organizare și funcționare, a Caietului de sarcini și aprobarea delegării gestiunii