Nr: 15 din: 21 04 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Actului Adițional nr.5 la Contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr.180/2957/06.05.2015 ( diminuarea tarifului de la 1414,47 lei/tonă fără T.V.A. la 994,86 lei/tonă fără T.V.A.)