Nr: 14 din: 21 04 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Cererii de finanțării și a Devizului general estimativ a obiectivului de investiție „Înființare sistem de distribuție gaze în satele Lehancea, Sârbi, Căbești și Plopu din comuna Podu Turcului, Jud. Bacău - extindere serviciu de concesiune”