Nr: 11 din: 31 03 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea prelungirii contractului de concesionare nr.2/18.06.1997, a suprafeței de 28 mp teren intravilan aparținând domeniului privat al U.A.T. Podu Turcului