Nr: 65 din: 21 12 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Comunei Podu Turcului și a Regulamentului Local de Urbanism, aprobate prin HCL nr.33/02.09.2004