Nr: 62 din: 28 11 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al primarului comunei Podu Turcului precum și aprobarea statului de funcții și a organigramei în conformitate cu Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung