Nr: 63 din: 17 12 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

pentru modificarea HCL nr.45/2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru lucrările aferente investiției „Înființare dispensar uman în comuna Podu Turcului, județul Bacău” aprobată prin finanțare prin PNDL 2017-2020