Nr: 62 din: 17 12 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

pentru modificarea HCL nr. 44/2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico economici și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru lucrările aferente investiției ”Construire Școala 4 clase în localitatea Podu Turcului, comuna Podu Turcului, județul Bacău” aprobată la finanțare prin PNDL 2017 - 2020