Nr: 60 din: 14 11 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind participarea comunei Podu Turcului la „Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei - Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice”, derulat de către Ministerul Energiei și aprobarea indicatorilor tehnico-economici a proiectului „Noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum la nivelul UAT Podu Turcului”