Nr: 59 din: 11 10 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind declararea unui bun de uz și de interes public local, și înscrierea acestuia în domeniul public al comunei Podu Turcului, județul Bacău