Nr: 54 din: 29 09 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

pentru aprobarea propunerii de schimbare destinație în vederea demolării a construcțiilor C1 - Școala Generală nr.2 și C2 - Anexa, situate la adresa sat Podu Turcului, str. Tudor Vladimirescu, nr.196, având număr cadastral 61890 în care își desfășoară activitatea Grădinița cu program normal nr.2 Podu Turcului