Nr: 55 din: 11 10 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție nr.908/24.10/2017 emisă de FNGCIMM SA IFN aferentă proiectului ”Înființare grădiniță în localitatea Podu Turcului, comuna Podu Turcului, județul Bacău”