Nr: 52 din: 29 09 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea documentației tehnico-economice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „CONSTRUIRE CENTRU COMUNICATR INTEGRAT ÎN COMUNA PODU TURCULUI, JUDEȚUL BACĂU”