Nr: 50 din: 25 11 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

pentru aprobarea modificării Statului de funcții prin transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Podu Turcului, jud. Bacău, ca urmare a promovării în grad imediat superior celui deținut de 3 funcționari publici