Nr: 45 din: 21 07 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiție „Sistem de alimentare cu apă în satele Căbești, Plopu, Lehancea și Bălănești din comunaPodu Turcului, jud. Bacău”, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” aprobat prin O.U.G. nr. 95/2021