Nr: 44 din: 21 07 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind emiterea avizului inițial al Consiliului Local al Podu Turcului, în calitate de administrator al domeniului public pentru „Actualizarea în format GIS a documentelor aferente Pianului Urbanistic General al Comunei Podu Turcului, județul Bacău”, proiect finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, COMPONENTA 10 - Fondul local, investiția I.4 - Elaborarea/ actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană