Nr: 4 din: 31 01 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022 conform Planului anual de evoluție și taxei speciale de speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău” aprobat prin HCL nr.60/28.12.2018 și acordarea unei subvenții din Bugetul public local pentru finanțarea serviciului public de salubrizare