Nr: 34 din: 30 09 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Podu Turcului a unor imobile situate în intravilanul comunei Podu Turcului