Nr: 33 din: 07 09 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

pentru modificarea Hotărârii nr.29 din 16.05.2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului „Actualizare în format GIS a documentelor aferente Planului Urbanistic General al Comunei Podu Turcului, județul Bacău” în cadrul PNNR al României, COMPONENTA 10 - Fondul Local