Nr: 3 din: 31 01 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind declararea de utilitate publică de interes local obiectivele de investiție ”Sistem de alimentare cu apă în satele Căbești, Plopu, Lehancea și Bălănești din comuna Podu Turcului, județul Bacău” și ”Sistem de canalizare în satele Căbești și Plopu din comuna Podu Turcului, județul Bacău” exprimarea acordului cu privire la scoaterea din circuitul agricol a terenului în suprafață de 5000 mp, având nr. cadastrale 63708 și 63709 precum și exprimarea acordului administratorului imobilelor aparținând domeniului public al comunei Podu Turcului.