Nr: 2 din: 31 01 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Sistem de canalizare în satele Căbești și Plopu din comuna Podu Turcului, județul Bacău” prin Programul național de investiții „Anghel Saligny ”aprobat prin O.U.G nr. 95/2021