Nr: 18 din: 31 03 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea devizului general actualizat în conformitate cu OUG nr.47/2022 și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții: „Modernizarea sistemului de iluminat stradal în comuna Podu Turcului, județul Bacău”