Nr: 16 din: 31 03 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea actului adițional nr.3 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare-operare instalații nr.1078/1087/16.04.2018 încheiat cu S.C. ECOSUD S.A.