Nr: 135 din: 29 12 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comune Podu Turcului, precum și stabilirea indemnizației consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Podu Turcului, jud. Bacău