Nr: 1 din: 12 01 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind acordarea acizului favorabil pentru înființarea Centrului de vaccinare împotriva COVID - 19 și aprobarea schimbării temporare a destinației imobilului aflat în domeniul public al UAT Podu Turcului - Sală de sport, având număr cadastral 60749 -C9 în Centru de vaccinare împotriva COVID - 19