Nr: 133 din: 29 12 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 3891/24.06.2019 către d-l deputat Floroiu Ionel a spațiului în suprafață de 23,03 mp aparținând Pieței agroalimentare Podu Turcului, pentru organizarea și funcționarea cabinetului parlamentar