Nr: 132 din: 29 12 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind prelungirea contractuluide dare în administrare cu titlu gratuit nr. 6445/24/9507/2014 pentru imobilul tip contrucție în suprafață de 200,00 m.p. unde funcționeazăSubstația de Ambulanță Podu Turcului din cadrul Serviciului Județeande Ambulanță - Bacău