Nr: 124 din: 06 11 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind stabilirea domeniilor de activitate în care se organizează comisiile de specialitate ale Consiliului Local Podu Turcului, numărul și denumirea acestora, numărul locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri în fiecare comisie de specialitate