Nr: 123 din: 06 11 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind alegerea președintelui de ședință ăentru o perioadă de 3 luni, respectiv noiembrie, decembrie 2020 și ianuarie 2021