Nr: 11 din: 31 03 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind modificarea HCL nr.1/31.01.2023 pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiție „Sistem de alimentare cu apă în satele Căbești, Plopu, Lehancea și Balanești din comuna Podu Turcului, județul Bacău”, prin Programul național de Investiții „Anghel Saligny” aprobat prin OUG nr.95/2021