Nr: 12 din: 31 03 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind modificarea HCL nr.2/31.01.2023 pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiție „Sistem de canalizare în satele Cabesti și Plopu din comuna Podu Turcului, jud. Bacău”, prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” aprobat prin OUG nr.95/2021