Nr: 107 din: 09 07 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție nr.573/20.09.2017 emisă de FNGCIMM SA IFN aferentă proiectului „Modernizare drumuri de interes local în comuna Podu Turcului, jud. Bacău”