Nr: 103 din: 19 06 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție nr. IG183300711/26.10.2018 emisă de FGCRIFN IFN SA aferentă proiectului „Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice de gospodărire comunală și întreținerea spațiilor verzi din comuna Podu Turcului județul Bacău”