Nr: 9 din: 28 01 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2021 conform Planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău” aprobat prin HCL nr. 60/28.12.2018 și acordarea unei subvenții din bugetul public local pentru finanțarea serviciului public de salubrizare