Nr: 71 din: 28 12 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea prelungirii perioadei contractuale conform Actului Adițional nr.7 a contractului de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr.180/2957/06.05.2015 încheiat cu SC Compania Romprest Service SA