Nr: 7 din: 31 03 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Actului Adițional nr.4 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”