Nr: 60 din: 17 12 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție nr.908/24.10.2017 emisă de FNGCIMM SA IFN aferentă proiectului „Înființare grădiniță în localitatea Podu Turcului, comuna Podu Turcului, jud. Bacău!